Aaaand we're back! 🎉

Note to self: sluta använda servrar som styrs av tolvåringar...

Välkomna tillbaka!Digital Millennium Copyright Act

Vänligen observera

Detta är enbart ett kontaktformulär som behandlar information om påstådda upphovsrättsintrång i mycket strikt form. Vill du kontakta oss så är det förmodligen lämpligare, om du inte har för avsikt att skicka en anmälan om ett påstått intrång av upphovsrättsskyddat material, att kontakta oss via detta formulär istället. (du måste vara inloggad)


Anmälan om intrång

Det är i enlighet med vår policy att svara på specifika meddelanden om påstådda intrång. Detta formulär beskriver den information som bör finnas med i dessa meddelanden. Den är utformad för att skicka in meddelanden om påstådda intrång till oss så enkelt som möjligt och samtidigt minska antalet meddelanden som vi får som är bedrägliga eller svåra att förstå eller verifiera. Den form av meddelande som anges nedan överensstämmer med formen föreslagits av USAs Digital Millennium Copyright Act (vars text återfinns på US Copyright Offices hemsida, (http://copyright.gov) men vi kommer även att svara på meddelanden från andra jurisdiktioner som skickats vida detta formulär.

För att lämna in en anmälan om intrång hos oss måste du lämna ett skriftligt meddelande som beskriver de punkter som anges nedan. Observera att du kommer att bli skadeståndsskyldig (inklusive kostnader och advokatarvoden) om du ger en påtagligt missvisande bild av en produkt eller aktivitet som kränker din upphovsrätt. Om du därför är osäker på om materialet i fråga som finns tillgängligt offentligt inkräktar på din upphovsrätt föreslår vi att du först kontaktar en lämplig jurist.

Vänligen observera att all data som har ifyllts och skickats in på ett sätt som är bedrägligt, inkomplett eller på annat sätt skäligen olämpligt kommer att ignoreras och raderas utan förvarning. Vi har ingen skyldighet att läsa, behandla eller agera utifrån sådan information.


Ditt upphovsrättsskyddade verk

Beskriv så nogrannt som möjligt det upphovsrättsskyddade verk som du tror har kränkts eller annan information som är tillräcklig för att ange att ditt upphovsrättsskyddade verk har kränkts.


Jag har goda skäl att anta att användningen av det upphovsrättsskyddade material, som beskrivs ovan påstås göra intrång, inte är godkänd för publikation av upphovsrättsinnehavaren eller dennes agent.
Kryssruta 1: Kryssa i för att bekräfta
Jag svär, under ed, att informationen i anmälan är korrekt och att jag är upphovsrättsinnehavaren eller har behörighet att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts.
Kryssruta 2: Kryssa i för att bekräfta

Signatur

Din digitala signatur är lika juridiskt bindande som en fysisk signatur.Upphovsrättslig information
Observera att inga upphovsrättsskyddade videofiler lagras på streamtajms servrar eller servrar som streamtajm ansvarar över. Allt material som misstänks vara, eller är upphovsrättsskyddade enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, är lagrade och levereras av tjänster som inte är kopplade till streamtajm eller de som ansvarar för streamtajm, på någott sätt och vis.

Vi tar heller inget ansvar för hur dessa tjänster tillhandahåller sådant material, eller hur de väljer att distribuera det.

Om du vill skicka in ett upphovsrättsanspråk, klicka här.
Logga In
Streamtajm - Dreamfilm - Dreamfilmhd - Swefilmer - Se SWESUB Filmer Gratis Online - Film Online - TV-Serier - Streaming

Om sidanVanliga frågorFunktionerSocialt
Regler Allmänt Logga In Facebook
Användarpolicy Annonsera / Advertise Registrering Instagram
Cookies Upphovsrätt Återställ Lösenord Twitter
cReW DMCA / Abuse